Kırsal Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi

Kırsal Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi

Kırsal yerleşmelerin nüfusları azdır ve bu yerlerdeki başlıca ekonomik etkinlik tarım ve hayvancılıktır. Kırsal yerleşim birimleri, köyler ve köy altı yerleşmeleri olmak üzere iki gruba ayrılır.
a. Köy altı yerleşmeleri
Köy altı yerleşim birimleri idari olarak köylere bağlıdır. Köy altı yerleşim birimlerinin başlıcaları çiftlik, mahalle, mezra, divan, yayla, oba, kom, ağıl ve damdır. Bunlardan çiftlik, mahalle, mezra ve divan sürekli; yayla, oba, kom ve ağıl geçici yerleşim birimleridir. Geçici yerleşim birimlerindeki başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır.

Mahalle ve mezralar, köyden ayrılmış yerleşim birimleridir. Mahalleler, birden fazla meskenin bulunduğu yerleşmelerdir. Kırsal kesimdeki mahallelerin bir kısmı aynı aileden oluşanların kurdukları yerleşmelerdir.
Çiftlikler, genişçe bir tarım alanı içinde bir veya birkaç ailenin yaşamını sürdürdüğü yerleşme birimleridir. Çiftliklerin bir kısmında tarım, bir kısmında hayvancılık, bazılarında ise hem tarım hem de hayvancılık yapılır.
Mezralardaki başlıca ekonomik etkinlik tarım ve hayvancılıktır. Mezraların çoğu bir veya birkaç aileye aittir.

Divanlar, birkaç mahallenin birleştiği yerleşim birimleridir.Mahalleler, köy altı yerleşme-Bu nedenle mahalleler grubu olarak da adlandırılmaktadır. Bu lerindendir. yerleşim birimlerinde hayvancılık ve tarım gelişmiştir.
Kom ve ağıllardaki başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır. Bu tür yerleşim birimleri otlakların bulunduğu yerlerdedir. Etrafı yığma taşlardan oluşur.
Yaylalar, hemen her bölgede yaygın olan yerleşim birimleridir. Bu tür yerleşim birimleri, gür otlakların bulunduğu yükseklerde kurulmuştur. Yaz döneminde kullanılan bu yerleşim birimlerindeki başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır.
Oba, göçebe çadırlarından oluşan yerleşim birimleridir.Obalardaki başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır. Bu yerleşim birimleri geçicidir.
Bağcılık faaliyetleri için kurulan bağ evleri ile balık üretmek için kurulan dalyanlar da köy altı yerleşmelerindendir.
b. Köy yerleşmeleri
Köyler okul, otlak ve orman gibi ortak alanları bulunan yerleşim birimleridir. Köylerin nüfusları genellikle 2000’in altındadır. Köylerin belirli bir idari sınırı bulunur. Köyü oluşturan meskenler, birbirine yakın olabileceği gibi geniş bir alana yayılmış da olabilir. Köylerdeki başlıca ekonomik etkinlik tarım ve hayvancılıktır.

kirsal-yerlesmeler

kirsal-yerlesmelerr