Kinaye Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Kinaye Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Bir sözün kapalı, dolaylı olarak hem gerçek hem mecaz anlamlarını çağrıştıracak biçimde kullanılmasıdır. Gerçek anlam söylenir, asıl anlatılmak istenen anlam mecaz anlamdır.
“Çivi çıkar ama izi kalır.” atasözümüzde çivinin izinin kalması “gerçek anlamdır.” Anlatılmak istenen olayların insan zihninden silinmeyeceğidir.
• Yine parmağım ağzımda kaldı. Masumluk akıyor yüzünden.
• Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
• Dikensiz gül olmaz.