Kimya Nedir?

Kimya Nedir?

Kimya maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Bugünkü kimya bilimi, insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir seri çabaların sonucunda gelişmiştir.
İnsanlar, varoluşlarından bu yana çevrelerinde olup bitenleri anlamak için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Vahşi doğa şartları içinde hayatta kalma savaşı veren insanlar, daha iyi yaşama koşullarını ararken çevrelerindeki maddeleri de anlamaya çalışmışlardır. Doğada bulduğu ile yetinmeyen insanoğlu, ihtiyaçlarının ve hayallerinin zorlaması ile yeni maddeler elde etmeyi denemiştir. Örneğin dokunduğu her nesneyi altına dönüştüren bir taş (filozof taşı) veya içene sonsuz hayat bahşeden bir su (ab-ı hayat) hayali için yeni maddeler aramıştır. Böyle hayaller peşinde koşup gizli formüller arayan bu insanlara, bugün simyacılar diyoruz (Şekil 1.1). Simyacıların mesleği olan simya, doğada hazır bulunan çok çeşitli maddeleri öğütme, karıştırma, ısıtma, suda çözme, damıtma, kristal-lendirme gibi işlemleri içeren ve sınama-yanılma ile yürüyen bir çalışma şekli idi.
Simyacılar genelde gizli çalışır, başka insanlarla çok az iletişim kurarlardı. Çünkü çok gizli formüllerin peşinde olduklarını düşünürlerdi. Antik dönem insanları simyacıların gizil bilgilere ve olağanüstü yetilere sahip olduklarını dü-şünürlerdi. Şeyh Galip’in 1782 tarihli Hüsn-ü Aşk isimli eserindeki dizelerinde, Hüsn (güzellik) adlı kıza âşık olan şaire kız tarafı, istediği güzelin kolay elde edilemeyeceğini ifade etmek için, “Kimya bilmedikçe istediğini alamazsın.” anlamında uyarı yapmaktadır. Bu şiir bile, Orta Doğu coğrafyasındaki halkların kimya denince ne düşündüğünü kabaca ortaya koymaktadır.
Simyacılar yapmış oldukları çalışmalar sonucunda hayallerine ulaşamamış fakat simya ile elde edilen deneyimler, bugünkü kimya bilimine önemli katkılar yapmıştır. Bu bölümde, antik çağlardaki simya zanaatını kısaca gözden geçirip kimya ile onun ilkel formu olan simyanın farkını irdeleyeceğiz.

kimya