Kılcallık Nedir?

Kılcallık Nedir?

Kılcallık, ksilem çeperlerinin su moleküllerini çekmesiyle ortaya çıkar. Bu çekim, su moleküllerinin ksilem çeperine tutunma (adhezyon) özelliğinden kaynaklanır. Bu durum şekil 1.17’de gösterilen basit bir düzenekle açıklanabilir. Su dolu bir kaba çapları farklı, aynı boyda cam borular batırıldığında borulardaki su seviyesi kaptaki su seviyesinden daha yükseğe çıkar. İnce cam boruda bulunan suyun seviyesi geniş cam borudaki su seviyesine göre daha yüksektir. Cam borulara benzeyen bitkinin ksile-mi gözle görülmeyecek kadar ince kılcal borulardan oluşmuştur. Ksilemin çapı daraldıkça su daha yükseğe çekilir. Ancak diğer faktörlere göre kılcallık, suyun yükselmesinde daha az etkilidir.

kilcallik-nedir