Kemik Dokunun Yapısını Etkileyen Faktörler

Kemik Dokunun Yapısını Etkileyen Faktörler
İnsan ömrü boyunca kemik doku sabit kalmaz, yapımı ve yıkımı devam eder. Bu kemiklerin güçlenmesi ve şekillenmesi için gereklidir. Kemik yapımında hormonlar, mineraller, vitaminler, genetik faktörler etkilidir. Büyüme döneminde kemik yapımı fazladır. Bu nedenle kemikler büyür. Orta yaşlarda ise kemik yapım ve yıkımı denge hâlindedir. Yaşlılık döneminde yıkım, kemik yapımından fazladır. Bundan dolayı yaşlı insanlarda kırılan kemiklerin iyileşmesi zordur.
Kemiğin sertleşmesi için kalsiyum, fosfor, potasyum minerallerinin kemiğe geçmesi ve bunların miktarlarının kanda belirli bir seviyede tutulması gerekir. Bu denge kalsiyumun kemikten kana, kandan da kemiğe geçişini sağlayan hormonlarla düzenlenir. Ayrıca büyümeyi ve eşeysel olgunlaşmayı sağlayan hormonlar iskeletin gelişiminde etkilidir. Kemik oluşumunda D, A, C vitaminlerinin de etkisi vardır. D vitamini kemiklerde kalsiyum ve fosfat birikmesini sağlar. D vitamini eksikliğinde kemiklerde yumuşama ve eğilme meydana gelir. Bu da çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalizi denen kemik hastalığına neden olur. Ayrıca bazı bireylerde yaşlanmaya bağlı kemik hücresi kaybı, genetik özellikler, D vitamini, kalsiyum gibi minerallerin eksikliği nedeniyle kemik ara maddesi azalır. Bu durumda osteoporoz adı verilen kemik doku hastalığı görülür. A vitamini eksikliğinde kemiklerin büyümesi yavaşlar, C vitamini eksikliğinde ise kemiklerde zayıflama ve kırılma görülür.
Kemiklerin enine ve boyuna büyümesinde ve son şeklini almasında canlının genetik özellikleri önemli rol oynar. Dengeli ve düzenli beslenmenin yanı sıra hareket ve sporun da kemik gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır.

kemik-dokusuu