“Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”

“Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”

İslam dininde, “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah.” yani “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ın elçisidir.” ifadesine “Kelime-i Tevhit” denir (5. Fotoğraf).

Tevhit; birlik, birleme anlamına gelir. Kelime-i Tevhit, Allah’ın bir ve tek olduğunu belirtmek için söylenen sözdür. Allah inancının en kısa ve en özlü ifadesidir. Kelime-i Tev-hit’i söyleyen kimse, tek yaratıcının Allah olduğunu; onun eşinin, benzerinin ve ortağının bulunmadığını ifade etmiş olur.
Kur’an-ı Kerim’de Kelime-i Tevhit’in anlam ve önemi çeşitli ayetlerde vurgulanır. Örneğin; “.Ondan başka ilah yoktur…” ayetinde Yüce Allah’ın birliği, “Muhammed, Allah’ın Resulüdür…” ayetinde
de Peygamberimizin onun elcisi olduğu belirtilir.

İslam dininde, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” yani “Allah’tan başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim.” ifadesine “Kelime-i Şehadet” denir.
Kelime-i Şehadet, tanıklık etme sözü anlamına gelir. Bu sözü diliyle söyleyip ona kalbiyle inanan kimse Müslüman olur. Müslüman olmak için başka bir tö rene ge rek yok tur.
Kelime-i Şehadet iki ayrı bölümden oluşur. Birinci bölümde, Allah’tan başka tanrı olmadığına, ikinci bölümde ise Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ediyoruz.
Allah’a olan inancımızı ve bağlılığımızı ifade etmek açısından Kelime-i Tevhit ve Keli-me-i Şehadet çok önemlidir. Bu yüzden bunları öğrenmemiz gerekir.

kelime-i-tevhit