Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Kavimler Göçü (375)
Kuzey Hunlann Çin egemenliğine girmemek için Balamir komutasında batıya yaptıkları göçtür. Türkler, Orta Avrupa’ya gelerek Macaristan’a yerleştiler.
Kavimler Göçünün Sonuçları
Günümüz Avrupa toplumu oluştu.
• Roma önceleri ikiye (395) ayrıldı. Sonra da Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı (476).
• Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı ile Avrupa’nın siyasi birliği bozuldu. Feodalite (Derebeylik) kuruldu.
• Kilise ve skolastik düşünce güçlendi.
• Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Siyasi birliği parçalandı
• Türkler, Avrupa’da devlet kurdular.
• Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı. İlkçağ sona erdi.

kavimler_gocu