Karluklar Hakkında Kısa Bilgi

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi,Karluklar Hakkında Bilgi,Karluklar Hangi Bölgede Yaşadılar

Altay Dağları’nın batısında Kök Türklere bağlı olarak yaşayan Karluklar, Uygu
ve Basmillerle birlikte II. Kök-Türk Devleti’nin yıkılmasında önemli bir rol oynadılar.
Kök Türklerin yerine kurulan Ötüken’deki Uygur Devleti’nin yönetiminde önemli
görevlerde bulundular. Orta Asya hâkimiyeti için Araplarla Çinliler arasında yapılan
Talas Savaşı sırasında, Müslüman Arapların yanında yer alarak, Çinlilerin yenilmesini
sağladılar(751). Bu savaşla birlikte Çin’in orta Asya’ya egemen olması engellendiği
gibi, Orta Asya’daki Türk hakimiyetinin de devamı sağlanmıştır. Bu başarı da Karlukların
önemli katkıları olmuştur.
766 yılında Türgişler Devleti’ni yıkan Karluklar, Türgişlerin merkezi olan Balasagun
ve Talas çevresine yerleştiler. 840 yılında Uygur Devleti yıkılınca, Karluk yabgusu
bağımsızlığını ilan edip Kara Han unvanını aldı. Devletin merkezi Balasagun şehriydi.
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu olan Karluklar, ilk Müslüman Türk devleti
olan Karahanlılar Devleti’nin kurulmasında da etkili oldular.
Karluklar; özellikle çanak, çömlek yapımı ve süslemesinde kendilerini göstermişlerdir.
İslamiyet’in etkisi ile süslemede insan figürlerinin yerini, bitki motifleri ve
geometrik şekilli desenler almıştır. Karluk dönemi kapların en önemli özelliği, motiflerin
kabın üstüne yapıştırılması idi. Karluklar bu yapıştırma tekniğini, testiler ve
ağızlı maşrapalarda başarıyla kullanmışlardır.
XII. yüzyılda önce Karahıtaylara bağlanan Karluklar, Moğol istilası sonrasında
ise Moğollara bağlanmışlardır. Karlukların Türk tarihindeki özelliklerini şöyle özetleyebiliriz;
1. 751 yılında yapılan Talas Savaşı’nda Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin
yenilmesine katkıda bulunmuşlardır.
2. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.
3. Orta Asya’da kurulan İlk Türk İslam devleti olan Karahanlıların kurulmasında
rol oynamışlardır.
4. Moğolların hâkimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklardır.
5. Uygurlar ve Türgişler döneminde Türklerin yaşayışına giren şehirleşme Karluklar
tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir.

karluklar-hakkinda