KARA YOLLARINI KULLANMA KURALLARI

KARA YOLLARINI KULLANMA KURALLARI

Trafiğin güvenli ve düzenli akışı için kara yollarında gerekli görülen yerlere ışıklı trafik işaret cihazları, işaret levhaları konulmakta, yol çizgileri çizilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğünde trafiği düzenleme ve denetleme yetkisi olan görevliler tarafından trafik düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Bazen bu unsurlardan bir veya birkaçı bir arada bulunabilir. Bu durumda trafiği düzenleyen ve denetleyen unsurlara uymadaki öncelik sırası şöyledir:
• Trafik polisi veya trafiği yönetmekle görevli diğer kişilerin işaret ve uyarıları
• Işıklı trafik işaret cihazları
• Trafik işaret levhaları
• Yol çizgileri
Sürücüler bu öncelik sırasına dikkat ederek kara yollarını kurallara uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

Kara Yollarını Kullanırken Sürücülerin Uyması Gereken Kurallar
Kara yolunda trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça bütün sürücüler araçlarını;
* Gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek,
* Yol çok şeritliyse trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek,
* Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların emniyetle geçmesini beklemek, Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,
* Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli olarak meşgul etmemek,
* İki yönlü dört veya daha çok şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında, en sağ şeritten sürmek zorundadırlar.
Sürücülerin;
* Geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi hâller dışında şerit değiştirmeleri,
* İki şeridi birden kullanmaları,
* Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında 150 metre, yerleşim yerlerinde ise 30 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri,
* Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri yasaktır. Sürücülerin, aksi bir işaret ve hüküm olmadıkça;
* Bölünmüş yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girmeleri,
* Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına girmeleri,

* İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri yasaktır.
Kara yollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanmak zorunda olan hayvan sürücüleri, hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda taşıt yolu dışından götürmek zorundadırlar.
Sürücülerin kara yollarını kullanırken yerleşim yeri içinde ve dışında uymaları gereken hız sınırları konulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre belirlenen ve sürücülerin kolayca görebileceği yerlere konulan hız sınırları 2013 yılı itibari ile Tablo 1.1’deki gibidir.

hiz-sinirlari