Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Kısa Bilgi

Kanun Hükmünde Kararname(KHK):
⦁ Bakanlar Kurulu tarafından, olağan veya olağa­nüstü dönemlerde yasaya eş değer kuvvette çıkanlan işlemlere denir.
⦁ KHK çıkarma yetkisi 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan değişiklikle hukukumuza girmiş­tir.
⦁ KHK’ler cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Not:
Sıkıyönetim ve olağanüstü dönemler hariç anaya­sada yer alan temel haklar, kişi hakları ve Ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler kısımlarında KHK ile dü­zenleme yapılmaz.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
⦁    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kurulu­şu, teşkilatı ve çalışma esasları, personel ata­ma işlemleri, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmektedir.
⦁    Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, idari yargı de­netimi dışındadır.