Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri

Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri,Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri Nelerdir,Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri Hakkında Bilgi

Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri

Kan transfüzyonu, uygulama şekline göre değişik şekillerde tanımlanır. Bunlardan bazıları şunlardır:
> Direkt Transfüzyon: Verici ile alıcı damarı arasında, kanül ile bağlantı kurularak gerçekleştirilen kan aktarımı veya dolaysız kan naklidir.
> Exchange Transfüzyon: Hasta kanının, vericiden alınan kanla değiştirilmesi ile gerçekleştirilen transfüzyon şeklidir. Örnek: Yeni doğanda görülen eritroblastozis fetalis hastalığının tedavisinde exchange transfüzyon uygulanır.
> İndirekt Transfüzyon: Vericiden alınarak antikoagulan ilave edilmiş kanın alıcıya verilmesi; dolaylı kan naklidir. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun en sık yapılan şeklidir.
> Otolog Transfüzyon: Hastanın kendi kanının alınması, saklanması ve gerektiğinde hastaya transfüzyonudur. Otolog kan, transfüzyonun en güvenilir tipi olarak kabul edilir.
> Masif Transfüzyon: Hastaya;

• 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması,
• 10 üniteden fazla tam kan veya 20 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu verilmesi
• 3 saat veya daha az sürede dolaşan kan volümünün % 50’sinden fazlasının verilmesine denir.
> Acil Transfüzyon: Standart transfüzyon öncesi testlerin yapılmadan kanın transfüzyon için verilmesidir. Acil transfüzyon, transfüzyonun gecikmesi halinde hasta yaşamının tehlikeye gireceği durumlarda yapılır. Mutlak gereklilik yoksa bu şekilde transfüzyon yapılmamalıdır. Acil transfüzyon, hastanın oksijen taşıma kapasitesini artırmak ve damar içi kan hacmini normal sınırlarda tutmak için yapılır. Acil transfüzyonun en çok yapıldığı yerler; acil servis, travma merkezi, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleridir. Hipovolemik şok durumunda, acil sıvı replasmanı kristalloid veya kolloid sıvılarla yapılabilir. Bu durum hastanın damar içi kan hacmini normale getirmeye yeterse acil transfüzyon ihtiyacı azalır ve bu da transfüzyon öncesi testlerin yapılabilmesi için zaman kazanılmasını sağlar. Acil durumlarda her iki kan grubuna bakılarak çapraz karşılaştırma yapılmaksızın ABO-RhD uygunluğu ile transfüzyon yapılabilir. Kan grubu testi için yeterli sürenin olmadığı hayati tehlike durumunda ise O RhD negatif eritrosit süspansiyonu ve/veya AB grubu taze donmuş plazma kullanılabilir. Hastanın eski kayıtları ya da bilinen kan grubu beyanı doğrultusunda transfüzyon yapılamaz.

Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri
Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri