İslam Dinine Göre Kolaylık

İslam Dinine Göre Kolaylık

Yüce Allah insanlara güç yetiremeyecekleri sorumluluklar yüklememiştir. Yalnızca güçlerinin yetebileceği ibadetler emretmiştir. Belli bir zamanı, şekli ve şartlan olan bu ibadetlerin hepsi, insanın yapabileceği davranışlardır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de yer alan “…Allah sizin için kolaylık ister; zorluk istemez…”1 ve “…Din hususunda sizin üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi…”2 şeklindeki ayetler de bunu göstermektedir. Hz. Peygamber de,”Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, sevdiriniz nefret ettirmeyiniz.”3 ve “Din kolaylıktır…”4 sözleriyle dinin özünde bir zorluğun olmadığını bildirmiştir.

İbadetler, insanı Allah’a yakınlaştırır ve mutlu eder. Allah, insanları varlığını tanısınlar ve huzura ulaşsınlar diye ibadetleri emretmiştir. Yüce Allah emretmiş olduğu ibadetler de bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin hasta olan kişiler ramazan oruçlarını erteleyebilir, iyileştikten sonra tutabilirler. Yine abdest almak için su bulunmayan durumlarda teyemmüm ile namaz kılınabilir.

islam-dininde-kolaylik