Islahat Diğer Adıyla Reform Hakkında Kısa Bilgi

Islahat Diğer Adıyla Reform Hakkında Kısa Bilgi

Mevcut düzene ve devletin temel ilkelerine do­kunulmadan yapılan yüzeysel değişikliklere ıslahat denir. Yeni düzeltmeler ve iyileştirme girişimleri.
Islahatta;
⦁ Yönetim şekli aynen kalır.
⦁ Sadece var olan kurumlar üzerinden düzenle­meler yapılır.
■ İhtilal ve devrim halk tarafından;
⦁ Islahat ise devlet adamları tarafından yapılır.

islahat-nedir