İrtica Hakkında Kısa Bilgi

İrtica Hakkında Kısa Bilgi

İhtilalin sonucunda kurulan düzenin eski ve geri olmasıdır.
İrtica;
⦁ Demokrasiden monarşiye
⦁ Cumhuriyetten saltanata ‘ Laiklikten ümmetçiliğe geçilmesi bir irticadır.
⦁ İhtilalin sonucunda, ileri bir düzen kurulursa in­kılap, geri bir düzen kurulursa irtica olur.