İnsanda Solunum Sİstemi Hakkında Kısa Bilgi

İnsanda Solunum Sİstemi Hakkında Kısa Bilgi

Soluk almadan yaşamanın mümkün olmadığını hepiniz bilirsiniz. Uyumadan, yemek yemeden veya su içmeden günlerce yaşayabilirsiniz. Ancak bir iki dakika da olsa soluk almazsanız hayatta kalamazsınız. Çünkü vücudunuzu oluşturan milyarlarca hücre canlılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerji üretmek zorundadır. Doğduğunuz andan itibaren çalışmaya başlayan solunum sisteminiz yaşam boyunca faaliyet gösterir. Peki bu sistem hangi organlardan oluşur?
İnsanda solunum sistemi ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden meydana gelir.
Ağız ve burun, solunum sisteminin dışa açıldığı yapılardır. Hava, burundaki bir çift burun deliğinden girerek burun boşluğuna alınır ve kısmen ısıtılır. Burun boşluğu epitel dokudan oluşan ve mukus salgılayan mukoza ile kaplıdır. Bir filtre gibi görev yapan burundaki mukus, solunan havayı nemlendirir. Mukus aynı zamanda solunan havayı kıllarla birlikte mikroplardan temizler. Burundan alınan hava, toz ve mikroplardan arındırıldığı için ağızdan alınan havaya göre daha sağlıklıdır. Alınan hava, ağız ve burun boşluğunun açıldığı yutağa daha sonra da gırtlağa geçer. Gırtlak, soluk borusunun başlangıcında bulunur. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlak, kıkırdak doku ve bağ dokudan yapılmıştır. Gırtlağın iç yüzü, soluk borusunda olduğu gibi, çok katlı silli epitel ile örtülmüştür.
Gırtlağın üst kısmında ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen gırtlak kapağı (epiglottis) bulunur. Yutkunma sırasında gırtlağın yukarı doğru hareketi ile bu kapak soluk borusunu kapatır, bunun dışında sürekli açıktır.
Memelilerin çoğunda gırtlak, ses oluşturan bir yapı olarak değişim göstermiştir. Gırtlakta bulunan ses telleri, akciğerlerden çıkan hava sayesinde, burada bulunan kasların istemli olarak kasılması sonucu gerilir ve titreşir. Böylece gırtlakta ses oluşur.
10-12 cm olan soluk borusu, gırtlaktan sonra yer alır. İç yüzü, aralarında mukus salgılayan goblet hücrelerinin de bulunduğu silli epitel hücreleriyle kaplıdır (Şekil 1.2.9). Salgılanan mukus, salgılandığı ortamı ve alınan havayı nemlendirir. Alınan havadaki toz ve yabancı maddeleri tutar. Tutulan bu yabancı maddeler soluk borusundaki sillerin yutağa doğru olan tek yönlü hareketleri ve mukus ile birlikte dışarı atılır.

insanda-solunum-sistemi

Soluk borusunda at nalı şeklinde kıkırdak halkalar yer alır. Bu halkalar soluk borusunun gergin ve açık kalmasını sağlar. Yemek borusunun soluk borusuna komşu olan kısmında kıkırdak doku yerine düz kaslar bulunur. Bu sayede yemek borusu beslenme sırasında geçici olarak genişler. Soluk borusu akciğerlere girerken bronş adı verilen iki kola ayrılır. Bronşların her biri bir akciğere gider (Şekil 1.2.10.a). Akciğerlerde bronşlar daha ince borucuklar şeklinde dallanır. Bunlara da bronşçuk (bronşiol) denir. Bunlarda kıkırdak halkalar bulunmaz. Bronşçuklar alveol adı verilen küçük hava kesesi topluluklarına açılır (Şekil 1.2.10.b,c). Akciğerlerde bulunan milyonlarca alveol, solunum yüzeyini artırarak yaklaşık 70-100m2lik bir alan oluşmasını sağlar. Tek katlı epitelden oluşan alveollerin iç yüzeyi nemlidir. Havanın oksijeni yüzeydeki nemde çözünür ve epitel hücrelerinden her alveolü sarmalayan kılcal damar ağına geçer. Kandaki karbon dioksit de kılcal damar ağından alveol içine girer (Şekil 1.2.10.d). Böylece gaz alış verişi gerçekleşir. Alveolleri oluşturan epitel hücreleri, alveolün iç yüzünü ince bir tabaka şeklinde örten lipoproteinleri salgılar. Bu salgı sayesinde kılcallardan alveollere daha az su geçer ve solunumla su kaybı önlenir. Ayrıca lipoproteinlerin alveollere esneklik kazandırmasıyla havanın dışarı daha kolay atılması da sağlanır.

akcigerlerin-yapisi-alveollardaki-gaz-alis-verisi
Akciğerler göğüs boşluğunda bulunur. Sağ akciğer 3 loplu, sol akciğer 2 lopludur. Her iki akciğer de pleura denilen iki katlı zar ile örtülüdür. Bu iki zarın arasında pleura sıvısı bulunur. Bu sıvı, akciğerlerin gögüs bölgesindeki hareketini kolaylaştırır. Böylece soluk alıp verme kolaylaşır. Ayrıca pleura sıvısı kaburga hareketlerinin akciğerlere zarar vermesini de engeller. Damar, sinir ve bronşların akciğerlere girdiği yerde pleura zarı yoktur.