İnsanda Sindirime Yardımcı Organlar Hakkında Kısa Bilgi

İnsanda Sindirime Yardımcı Organlar Hakkında Kısa Bilgi

Sindirime Yardımcı Yapılar
Karaciğer midenin üzerinde, karın boşluğunun sağ tarafında bulunan organımızdır. Ortalama 2 kg ağırlığındadır. Karaciğer, sağ ve sol olmak üzere iki loptan oluşur. Sağ lobunun alt yüzeyinde safra kesesi yer alır. Karaciğer hücreleri tarafından üretilen safra sıvısı safra kese-sinde depolanır. Besinler onikiparmak bağırsağına ulaştığında buradan salgılanan kolesistokinin hormonu etkisi ile kasılan safra kesesi depoladığı safrayı koledok kanalı aracılığı ile onikiparmak bağırsağına boşaltır . Safranın içeriğinde, su, safra tuzları, kolesterol, yağ asitleri ve bilirubin bulunur. Safrada sindirim enzimi bulunmaz. Safra tuzlarının etkisiyle yağlar, küçük yağ damlacıklarına ayrılır. Böylece yüzeyi genişleyen yağlara sindirim enzimlerinin etkisi artar. Safra, ince bağırsak içeriğini nötralize ederek pankreas ve ince bağırsak enzimlerinin etkinliğini artırır ve yağda çözünen vitaminlerin emilmesini sağlar. Ayrıca bakteriler üzerinde antiseptik özelliği de vardır.
Pankreas, mide ile onikiparmak bağırsağı arasında, karın boşluğunda yer alan 75-80 g ağırlığında, yaprak şeklinde yapıdır. Hem hormon hem de sindirimde görev yapan enzimleri salgıladığı için karma bez olarak bilinir. Pankreas, sindirimle ilgili salgılarını Virsung kanalıyla onikiparmak bağırsağındaki Vater kabarcığına döker.

Mide, karaciğer, pankreas ve onikiparmak bağırsağı birbiriyle bağlantılıdır.

siniri birlikte görev alır. Normal bir insanda günde 1-1,5 litre pankreas öz suyu salgılanır. Pankreas öz suyu içinde su, bikarbonat, diğer bazı iyonlar ve sindirimde görev alan enzimler bulunur. Bu enzimler karboksipeptidaz, amilaz, tripsinojen, kimotripsinojen, lipaz, DNAaz ve RNAaz’dır. Pankreas salgısının pH değeri yaklaşık 8,5’tir. Bu salgı, taşıdığı bikarbonat iyonları sayesinde mideden gelen asit özellikteki ki-musun nötrleşmesini sağlar. Pankreas, şeker metabolizmasını düzenlemede görev yapan insülin ve glukagon hormonlarını da üretir.
karaciger-mide-pankreas