İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları
Yeni Türk Devleti, Millî Mücadele ve onu tamamlayan Türk inkılabının temel ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu mücadele öncelikle Osmanlı Devleti’ni işgal eden emperyalist güçlere karşı verilmiştir. Bunun ardından çağın gereklerine cevap vermeyen devlet kurumları yeniden düzenlenmiştir.
İnkılaplar sayesinde Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolu açılmıştır. Yapılan yeniliklerle kişi egemenliğine son verilerek millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulmuştur. Dine dayalı devlet yapısının yerini laik devlet yapısı almıştır. İnkılaplar sayesinde Türk Devleti yeni kurumlarıyla Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi, ilke ve inkılapların korunması, sürekliliğinin ve işlevselliğin sağlanması açısından Atatürkçü düşünce sistemi içinde önemli biryere sahiptir.
Çağdaşlaşmanın en büyük engeli inkılapları dogmalaştırmak, ilkeleri yeni gelişmelere cevap veremez hâle dönüştürmektir. Çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak sürekli yenileşmeyi hedef alan inkılapçılık, Atatürkçülüğü, Türk inkılabını ve ilkelerini dogma olmaktan kurtararak sürekliliğini ve gelişimini sağlamıştır. Ayrıca inkılapçılık, barışçı ve demokratik bir anlayış ve inanca sahiptir.

Türk inkılabı ulusal olduğu kadar evrensel niteliklere de sahiptir. Bu yönüyle sömürülen ülkelerin bağımsızlık hareketlerine örnek olmuştur.

inklapcilik-ilkesi