İmparatorluk Hakkında Kısa Bilgi

İmparatorluk Hakkında Kısa Bilgi

Birden çok sayıda milleti egemenliği altında tu­tan devletlere imparatorluk denir.
İmparatorlukta devlet otoritesini sağlamak için;
⦁ Eyalet sisteminden geçilir.
⦁ Güçlü bir ordu kurulur.
⦁ İmparatorlukta yönetime katılmayanlara azınlık denir.
⦁ İmparatorluk ulusal devletin zıttıdır.
⦁ İmparatorluk, bir tür sömürgecilik şeklidir.

osmanlı-imparatorluğu