İlhanlı Devleti

İlhanlı Devleti

İlhanlı Devleti (1256 – 1335): Cengiz Han’ın torunu Hülâgû ta¬rafından İran’da kurulan İlhanlı Devleti; Irak, Kafkasya ve Anadolu’ya egemen oldu. 1258 yılında Bağdat’ı işgal ederek Abbasi hâkimiyetine son verdiler. 1335’te de yıkıldılar.

İlhanli-Devleti