İlaç Kullanımı Hakkında Kısa Bilgi

İlaç Kullanımı Hakkında Kısa Bilgi

Hastalıkların tedavisinde, hastaya bakan kişinin ilaç kullanımındaki ilkeleri bilmesi gereklidir. İlaç, bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için vücuda alınan maddedir. İlaçların organizmanın çalışmasını zorlayıcı etkileri vardır. Bu nedenle sadece gerekli zamanlarda ilaç kullanılmalıdır. Hekimin gerekli görmesi durumunda ve reçeteli olarak önerdiği ilaçlar söylenen zaman ve miktarda kullanılmalı, hekime danışılmadan ilaç kesilmemelidir. Hekimin bilgisi olmadan başka ilaçlara veya tedavi seçeneklerine başvurulmamalıdır. Tedaviye başladıktan sonra gelişen yakınmaların ilaca bağlı olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca kullanılan ilaçlar hakkında aile bireyleri bilgilendirilmelidir. İlaç alınmadan önce son kullanma tarihine bakılmalı, rengi bozulmuş ve tortulaşmış olanlar tüketilmemelidir. İlaçlar amaç dışı kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yüksek, kapalı bir yerde, nemsiz ve serin ortamda saklanmalıdır.
İlaçların mutlaka dik ve oturur pozisyonda, bol su ile alınması, ardından en az 10 dakika yatar pozisyona geçilmemesi önemlidir.
Hekim tavsiyesi olmadan; eş, dost, komşu, arkadaş önerisi ile alınan ilaçlar ciddi sıkıntılara neden olabilir. İlaç kullanımı deneme yanılma yöntemiyle yapılmaz. İlaç kesinlikle alınmaması gereken bir içeriğe sahip olabilir. Ayrıca ilacın kişiye ve hastalığına ilişkin özel doz ve kullanım sürelerine göre alındığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle hekimin önerisi ile alınan ilaçların doğru şekide kullanımı, tedavi programına tam uyulması iyileşme sürecine önemli katkı sağlar. İlacın aç veya tok iken alınması, başka ilaçlarla birlikte kullanımı, tedavi süresince önerilen beslenme biçimi ve kullanım süresi hekimin tavsiyesine göre yapılmalıdır.
İlaçların çoğunun mide, bağırsak ve yemek borusu üzerinde olumsuz etkileri vardır. En çok görünen sorunlar, bu bölgelerde oluşan ülserler ile bu ülserlere bağlı ağrı, yanma ve kanamalardır.
İlaçların sindirim sistemine direkt ve kan yolu ile olumsuz etkilerinin yanı sıra özellikle büyük tabletlerin yemek borusuna takılarak tahriş oluşturması ve buna bağlı olarak şiddetli göğüs ağrısı, yanması ve yutma güçlüğü görülmesi sık karşılaşılan durumlardır.
İlaçların hekim önerisine uyularak doğru şekilde alınması hem daha etkili olmalarını hem de yan etkilerinin en aza indirilmesini sağlar. Ülkemizde doğru ilaç kullanımına yönelik Sağlık Bakanlığınca çalışmalar yapılmakta ve toplum bu konuda bilinçlendirilmektedir.

ilac-kullanimi

ilac-kullanimii