II. İnönü Savaşı

II. İnönü Savaşı (23 Mart -1 Nisan 1921)
Londra Konferansı’nda istediklerini elde edemeyen İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile imzaladıkları Sevr Antlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek amacıyla Yunanlıları yeniden saldırıya geçirdiler.

TBMM Hükûmeti bu sırada bir yanda Pontus çetelerinin saldırıları diğer yanda Koçgiri Aşireti’nin isyanı ile uğraşmak zorundaydı. Yunanlılarise I. İnönü Savaşı’nda uğradığı yenilginin izlerini silmek ve özellikle İngiltere’nin güvenini kazanmak istiyordu. Bu amaçla Yunanlılar, 23 Mart 1921’de iki kol hâlinde Bursa üzerinden Eskişehir’e, Uşak üzerinden de Afyon’a doğru saldırıya geçtiler. Hedefleri Eskişehir ve Kütahya’yı ele geçirerek Ankara’ya ulaşmak ve buradaki Büyük Millet Meclisini dağıtmaktı.
Türk ordusu daha da güçlendirilmiş Yunan ordusunun ilerleyişini yine İnönü’de durdurdu. Zaman zaman süngü hücumları ile süren şiddetli çarpışmalar 31 Marta kadar devam etti. Ankara’dan Büyük Millet Meclisi muhafız alayı bile cepheye gönderildi. Yunanlılar İnönü’de ikinci defa yenildilerveAfyon – Bozüyük çizgisine kadarçekil¬diler.
1 Nisanda Güney Cephesi’nden bir süvari birliği de Batı Cephesi’ne kaydırıldı. Yunanlılar 7 Nisanda da Afyon’u boşaltmak zorunda kaldılar. Fakat geri çekilirken kasaba ve köyleri yakıp yıktılar. Bilecik ve Söğüt’ü enkaz hâline getirdiler. Türk ordusu geriye çekilen Yunan ordusunu tamamen dağıtabilmek için 15 Nisana kadar Aslıhanlar ve Dumlupınar taraflarında taarruza devam etti. Ancak henüz saldırı gücüne ulaşamadığı içinsonuçalamadı.
II. İnönü Zaferi sonucunda; İtalyanlar işgal ettikleri Antalya, Konya ve Muğla bölgesini boşalt¬maya başladılar. Fransızlar ise Zonguldak’tan çekilerek TBMM ile anlaşma ortamı aradılar. Ancak Yunanlıların Eskişehir ve Kütahya saldırıları onların yeniden ümitlenmesine yol açtı ve anlaşma için beklemeye başladılar.
İstanbul’da İtilaf Devletlerine rağmen Millî Mücadele’yi destekleyen büyük mitingler yapıldı.
2-inonu-savasi