İç ve Dış Tehditleri Önlemede Kişilere Düşen Görevler

İç ve Dış Tehditleri Önlemede Kişilere Düşen Görevler
Türkiye Cumhuriyeti günümüzde dünyanın saygın devletleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizin ilerlemesini istemeyen devletler ülkemizi hedef alarak dış tehdit unsuru olmuşlardır. Bazı vatandaşlarımız da bilerek veya bilmeyerek bu dış güçlerin etkisinde kalarak onların emellerine hizmet edip bir iç tehdit unsuru hâline gelmektedirler. Bu tehditler, doğrudan varlığımıza ve ülke bütünlüğümüze yapılmış tehditler olduğu için vatandaşlarımız, bu konuda bilinçli olmalı ve bu güçlere fırsat vermemelidirler. Özellikle Millî Mücadele yıllarında yaşadığımız bunalımlı dönem her zaman hatırlanmalı ve bugünkü varlığımızı Türk inkılabına borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Bu nedenle gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi, kültür, millî şuur, ahlak, çalışkanlık vb. üstün vasıfta ve tam donanımlı olarak yetiştirmeliyiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tehditlere maruz kalacağından Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne eriştirecek ve olumsuzlukları önleyecek fikirlerin ancak demokrasi içinde gelişebileceği bilinmeli ve demokrasinin gelişmesine önem verilmelidir. Ancak bu şekilde “Çağdaş Türkiye” idealine ulaşabiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk gençliğine emanet edilmiştir. Gençlik, bütün gelişmeleri akıl ve bilimin ışığında değerlendirmeli ve çağdaşlaşmanın ancak bu düşünce sistemi ile gerçekleştireceğine inanmalıdır.

ic-ve-dis-tehditlere-karsi-uzerimize-dusen-gorevler