Heyelenlar Hakkında Bilgi

Heyelenlar Hakkında Bilgi,Heyelenlar Nasıl Oluşur,Heyelenları Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır

Heyelenlar Hakkında Bilgi

Heyelanlar, yeryüzünde çok yaygın olarak görülen ve sık aralıklarla meydana gelen bir kütle hareketidir. Heyelanlara bağlı olarak ağaçlar ve bitkiler, toprak tabakası ve anakaya ile birlikte yerinden sökülerek yamaç aşağı taşınır. Bu olaya bağlı olarak bölgede bitki örtüsünün dokusu bozulur. Bağ, bahçe ve tarla gibi tarım alanlarındaki verimli topraklar, heyelanla taşınan verimsiz materyalle örtülür. Tarımsal hasar ve toprak kaybı olmakta, doğal hayat kesintiye uğramakta, bazı canlılar yok olmakta, göller oluşmakta (Ülkemizde Tortum ve Sera göllerinin oluşumu), akarsuların yatağı değişmektedir.

Heyelenlar Hakkında Bilgi
Heyelenlar Hakkında Bilgi