Hayvanlarda Kullanılan Antibiyotikler Çevreyi Tehdit Ediyor

Hayvanlarda Kullanılan Antibiyotikler Çevreyi Tehdit Ediyor

 

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir projede, hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımına bağlı olarak, antibiyotiklerin gübre olarak kullanılan dışkıyla tarım arazilerine taşınması konusu araştırıldı.
Proje kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonucunda, farklı hayvan gübrelerinden ve hayvan gübresinin kullanıldığı tarım arazilerindeki topraktan alınan örneklerde en az bir tip antibiyotik kirliliği tespit edildi. Ayrıca gübre örneklerindeki antibiyotik miktarlarının toprak örneklerinden daha yüksek seviyelerde olduğu saptandı. Hayvan yetiştiriciliğinde hem tedavi hem hastalıktan korunma hem de büyümeyi destekleme amacıyla kullanılan antibiyotiklerin toprak örneklerindeki miktarları ortaya koyularak dünyadaki
antibakteriyel kirlilik düzeyi konusunda bilimsel literatüre katkı sağlandı. Proje yöneticisi Prof. Dr. Işıl Balcıoğlu, teknolojik gelişmelerin ve modern yaşamın gerektirdiği kimyasal kullanımının çevre kirliliği oluşturmasının kaçınılmaz olduğunu, antibiyotik kirliliğinin diğer kirletici grupların yol açtığı kirlilikten daha yüksek düzeyde olmadığını ancak bu kirliliğin dirençli bakteri popülasyonunda artışa neden olduğunu belirtti. Türkiye’de seçilen bölgelerde yapılan araştırma sonucunda bu kirlilik düzeyinin dünyadaki çeşitli ülkelerde tespit edilen maksimum değerlerin üzerine çıkmadığının anlaşıldığını açıklayan Prof. Balcıoğlu, bu kirleticilerin çevredeki miktarlarının saptanmasının çevresel risk değerlendirmesinde ve kirlilik kontrolünde alınacak önlemlerin belirlenmesinde önem taşıdığından bahsetti. “Bu kirleticilerin düzeylerinin ve akıbetlerinin öğrenilebilmesi için çok sayıda çalışmaya ihtiyaç var, bizim çalışmamız bir başlangıç” dedi.

                                                                                                                                                         Özlem Kılıç Ekici

Bilim Teknik Dergisi

hayvanlarda-antibiyotikler