Hastalığın Çocuk Üzerindeki Etkisi Hakkında Kısa Bilgi

Hastalığın Çocuk Üzerindeki Etkisi Hakkında Kısa Bilgi
Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan bir deneyimdir. Hastaneye yatmış bir çocuk; hastalık ile mücadele ederken tedavilerin yan etkileri, acı verici işlemler, ailesinden, oyun arkadaşlarından, okul çevresinden ayrılmanın verdiği anksiyete ile mücadele etmek zorundadır.

Her bireyin sosyal ve psikolojik yaşantısını etkileyen akut ve kronik hastalıkların etki derecesi yaşa ve bireysel özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle çocukluk ve adölesan döneminde, bireyler pek çok fizyolojik ve psikolojik değişimlerle karşı karşıyadır.

Hastaneye yatan çocukların denetim odağı ve benlik kavramı gibi kişilik özelliklerinin gelişiminde aksaklıklar olabilir. Çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir yer tutan benlik kavramı; kişinin kendini algılaması, fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal özellikleri, istekleri ve başarıları hakkında kendi düşüncelerinin bir bileşimidir. Çocuğun olumlu ya da olumsuz bir benlik kavramı geliştirmesinde çevresindeki insanların onun hakkındaki değerlendirmeleri de önem taşımaktadır. Hastanede yatan çocuk sahip olduğu bazı özellikler (takılan bir protez, fiziksel bir engel, görüntüsüne ait bazı problemler vb.) nedeniyle ailesi, sağlık personeli ve arkadaşlarının kendini değerlendirmesi konusunda endişeler yaşayabilir.

Hastalığın Çocuk Üzerindeki Etkisi