Hasta Çocuğun Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Hasta Çocuğun Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
Tüm çocuk ve ergenler yaşamlarının bir döneminde bir ya da birden çok hastalığa yakalanabilirler. Bu hastalıkların bir kısmı konjenital (doğuştan) bir kısmı da edinseldir. Çocukluk çağı hastalıklarını kısaca akut ve kronik hastalıklar olarak sınıflandırabiliriz.
Akut hastalık; solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal enfeksiyonlar ve fiziksel travmalar örnek olarak verilebilir.
Akut hastalıklar sonucunda çocuk; hastalığının ve tedavisinin getirdiği rahatsızlık hissi, korku, uyku ve beslenme düzeni bozuklukları, yatağa bağlanma, diyet programı, kucağa alınamama gibi sıkıntılar içindedir. Bu dönemde aile içi ilişkilerde aşırı hoşgörü ya da aşırı saldırgan tutum görülebilir.
Kronik hastalık; astım, diyabet, kronik böbrek hastalıkları ve hemofili örnek olarak verilebilir.
Kronik hastalıklar sonucunda çocuk ve adölesanlarda; korku, anksiyete(kaygı, sıkıntı hali), depresyon, kızgınlık, içe kapanma, yanlış yorumlama ve anti-sosyal reaksiyon gibi psikolojik etkiler görülebilir.

hasta_cocuk