Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi

Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi,Hammurabi Kanunları,Hammurabi Kanunları Nedir,Hammurabi Kanunları Hakkkında Bilgi

Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi

Hammurabi Kanunları
Bu kanunlar Babil Kralı Hammurabi tarafından Sümer kanunlarından da yararlanılarak yapılmıştır. Hammurabi’nin bu kanunları, bölgesel devletten imparatorluğa geçiş sürecinde, bölgelere göre değişmeyen örnek bir hukuk ve yönetim anlayışı kurmak amacıyla yaptırdığı tahmin edilmektedir. Hammurabi yasaları tüm hukuku kapsamakla kalmamış, aynı zamanda toplumu sınıflamış; güvence, himaye ve yasa önünde eşitlik sağlamıştır.

hammurabi
Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi

Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür.
Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır.
Adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse, o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeği ile evlenebilir.
Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa; ancak, buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez; bu adam ikinci bir kadın alamaz.
Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez.
Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareket ederse aynı ceza ona verilir.
Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir , tecavüz etse ölüm cezası ya da erkeklikten men edilir.
Babasını döven evladın iki eli kesilir.
Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır.
Birisini suçlayan ispata mecburdur.İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır.
Bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapan ölümle cezalandırılır.