Halkçılık

Halkçılık

Halk bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine bağlamış insanların tamamıdır. Halkçılık ise genel olarak bireyler arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit kabul etmektir. Halkçılıkta esas, halkın kendini demokratik esaslara uygun yönetmesidir. Millî egemenliğin halk tarafından halkın menfaatine kullanılması sonucu demokrasinin gerçekleşmesi ve yerleşmesi sağlanır. Bu bakımdan halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur.

Atatürk dönemi ilk önemli sosyal kanunların da kabul edildiği dönemdir. I. BMM’nin kabul ettiği ilk kanunlardan birisi de kömür havzasında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.Atatürk döneminin, sosyal haklar ve sosyal güvenlik bakımından çalışanlara en büyük armağanı iş kanunu olmuştur. Bu kanun Türk işçisine önemli hak ve güvenceler kazandırmıştır.

halkcilik