Halifeliğin Kaldırılması ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

Halifeliğin Kaldırılması ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

HALİFELİĞİN KALDİRİLMASİ (3 Mart 1924)

SEBEPLER
⦁ Saltanat kaldırılırken halifeliğe dokunulmadı. Kamuoyu hazır olmadığı için Osmanlı hanedanından Abdülmecit Efendi halife olarak atandı. Hilafet siyasi meselelerin dışında sembolik bir makama dö­nüştürülmüştü. Ancak, Abdülmecit Efendi, zaman zaman bir padişah gibi davranarak böylece rejim muhaliflerini kışkırtıyordu
⦁ Abdülmecit Efendi’ye Ankara da ikamet et denilmesine rağmen İstanbul’da ikamet etmeye devam etti Yazışmalarda Han unvanı kullandı
⦁ Halifelik makamı cumhuriyetin temel prensipleriyle uyuşmamaktadır.
⦁ Halifelik makamı pek çok yenilik için engel oluşturmaktadır.
⦁ Bazı vekiller halife meclis: meclis halifedir düşüncesi içindedir.
⦁ Hindistan İsmailiye lideri Ağa Han ve Hintli liderlerinden Emir Ali gönderdikleri mektupta halifeye bağ­lılık bildirip halifeliğe dokunulmaması için telkin de bulundular.
HİLAFETİN KALDIRILMASIYLA;
⦁ inkılâpların yolu açıldı Ulusal egemenlik pekişti
⦁ Laiklik, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık kapsamında bir adım atıldı.

halifeligin-kaldirilmasi-hakkinda