Halide Hanım’ın Sultanahmet Hitabesi

Halide Hanım’ın Sultanahmet Hitabesi
Kardeşlerim,evlatlarım!
Ruhu göklerde olan ecdadımız minarelerimizden yedi yüz yıllık şanlı Osmanlı tarihinin bugünkü faciasını seyrediyor. Bu tarihî, bu muazzam meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın ruhları karşısında dünyanın bir başından bir başına atsüren o namağlup erlerin gazapları karşısında başımı kaldırıyor ve diyorum ki: Ben Türk ve Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Eskileri kadar kahraman fakat bedbaht yeni milletin de bedbaht bir anasıyım. Bu yeni millet namına ulu ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş Türk milletinin geçmiş günlerdeki kadar cesur bir ruhu var. Yemin ediyorum ki göğsünü adalet ve insaniyetten alan ecdadımın ilahî namusuna ihanet etmeyeceğiz… İlahî hak için kalbimizde heyecan hep kalacak, eksilmeyecek. Vakarımız, adalet ve terbiyemizi asla unutmayacağız…
Yeminediniz!
Bayrağımıza,ecdadımızınnamusunahıyanetetmeyeceğiz.