Hakim Savcı ve Avukat Mesleği

Hakim Savcı ve Avukat Mesleği

Programın Amacı
Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle, devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzen¬leyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaş¬mazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiş¬tirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İktisat, Roma Hukuku, Çocuk Hukuku, Siyaset Bilimi, Uygarlık Tarihi, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Rekabet Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, icra-lflas Hukuku, iş Hukuku, Ceza Usul Hukuku, idari Yargılama Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İslam Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Miras Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Adli Tıp, Dış Ticaret Hukuku derslerinden oluşan bir program uygulanır.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Hukuk Fakültesi’nde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” unvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da “Danışman” olarak görev yapar.
Çalışma Alanları
Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

hukuk-meslegi