GÜVENLİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU

GÜVENLİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU
Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır. Tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır.

Kan transfüzyonu, ihtiyacı olan hastaya damar yoluyla tam kan ya da kan ürünlerinin verilmesidir. Kan transfüzyonu, hayat kurtarıcı özellikte olması itibariyle çok önemlidir. İhtiyaç durumunda spesifik tedavi imkanı sağlar. Aynı zamanda kan transfüzyonu, doku transplantasyonudur.

Kan bağışında bulunan kişiye kan bağışçısı ya da donör denir. Ağırlığı 50 kg’ın üzerinde, 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı her birey donör olabilir.

Ülkemizde kan alma yetkisi sadece Türk Kızılay Derneği’ne aittir. Kızılay bu görevi, gönüllülük esasına dayalı kan bağışlarıyla aşağıda belirtilen hizmet birimlerinde yürütür:
> Bölge Kan Merkezi (BKM): Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği bölgelerde kurulan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede, kan bankacılığı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabildiği kesintisiz hizmet veren en kapsamlı hizmet birimidir. Kan ve kan ürünlerinin alınması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtılmasından sorumludur.
> Kan Bağışı Merkezi (KBM): bağışçıdan kan alınan, teknik ve idari işleyiş yönünden BKM’ye bağlı olarak çalışan birimdir. Sabit veya gezici kan bağışı merkezleri vardır.

> Transfüzyon Merkezi (TM): ihtiyaç duyulan kan ve kan ürününü bağlı bulunduğu BKM’den temin eden, temin edilen kan ve kan ürününde gerek duyulan tüm testleri yaparak kullanım için hazırlayan, hastane bünyesinde kanın hastaya iletilmesini sağlayan birimdir. Transfüzyon merkezi, hastanenin kapasitesine göre stokta kan bulundurur. Kan alma yetkisi yoktur; ancak acil durumlarda kan alıp uygunluk testlerini acil olarak çalışır.

Bu hizmet birimlerinin denetimi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

kanin-guvenli-aktarimi