Günah

Günah: Dinî bakımdan suç sayılan iş ve davranışlara denir. Başkalarının canına ve malına zarar vermek, yalan söylemek, insanları rahatsız etmek günah olan iş ve davra-nışlardandır. Böyle davrananlar, Allah’ın emirlerine uymamış ve günah işlemiş olurlar. “Günahkâr olmak” ve “günaha girmek” gibi deyimler, günah olan iş ve davranışları ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de günah olan iş ve davranışlar bildirilerek bunlardan kaçınmamız emredilir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. On ların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.”

Bizler de sevap olan iş ve davranışlar yapmalıyız. Günah olan iş, söz ve davranışlardan uzak durmalıyız.
gunah