Grafik Mesleği

Grafik Mesleği

Programın Amacı
Grafik programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Grafik programında genel kültür derslerinin yanı sıra, Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Yazı, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Çağdaş Sanat, Tasarım Psikolojisi, Sanat Sosyolojisi, Tasarım Teori ve Yöntemleri, Grafik Tasarım Uygulama, Tanıtma Grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Grafik programında lisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrencilere “Grafik Tasarımcısı” unvanı verilir. Grafik Tasarımcısı, amblem, logotype, ambalaj tasarımı, afiş, pankart, broşür vb. duyuru ve tanıtım ilanlarının, somut verilerden yararlanarak, estetik niteliği olan görsel iletişim araçlarının yapımını planlar ve yürütür.
Çalışma Alanları
Grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, özel sektörde grafik tasarımcısı olarak çalışabilirler. Grafik tasarımcılarının bağımsız çalışma olanakları da vardır.

grafik-meslegi