Feodalizm Diğer Adıyla Derebeylik Hakkında Kısa Bilgi

Feodalizm Diğer Adıyla Derebeylik Hakkında Kısa Bilgi

FEODALİZM (Derebeylik)
Bir ülkede, kralın gücünün toprak sahipleri ve ki­lise tarafından bölünmesidir.
Feodalizmde;
⦁ Merkezî otorite zayıf öhjr.
⦁ Toplum yaşantısına din kuralları egemendir.
– Din adamları ve soylular güçlü olur.
⦁ Tarımsal ekonomi vardır.
⦁ Feodalizmin olduğu yerde mutlak monarşi ol­maz.

derebeylik