Felsefe Mesleği

Felsefe Mesleği

Programın Amacı
Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Dört yıllık lisans programı süresince; Felsefeye Giriş, Bilgi Felsefesi, Etik, İnsan Felsefesi, Bilim Felsefesi, Estetik gibi temel problem dersleri ile Felsefe Tarihi ve Sosyoloji, Psikoloji alanlarındaki derslerden oluşan bir program uygulanır.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

Çalışma Alanları
Felsefe programı mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT’de, üniversitelerde kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma imkanı bulmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

felsefe-meslegi