Eritrosit Süspansiyonu

Eritrosit Süspansiyonu

Eritrosit süspansiyonu, tam kandan sadece plazmanın yaklaşık 3/4’ünün uzaklaştırılması ile elde edilen kan bileşenidir. Eritrosit içinde bırakılan 60-90 ml plazma, eritrosit metabolizması ve antikoagulasyonu için gerekli olan ortamı sağlamış olur. Bir ünite tam kandan, bir ünite/200 ml eritrosit süspansiyonu elde edilir. Saklanması, tam kanda olduğu gibidir.

Eritrosit kaybı olan, volüm gereksinimi olmayan hastada iyi bir seçimdir. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonlarında donör ve alıcı ABO-Rh D ve cross-match uygunluğu olmalıdır. Eritrosit süspansiyonunun bufyy coat uzaklaştırılmış, ek çözeltili, yıkanmış, lökositi azaltılmış ve eritrosit aferezi yöntemiyle elde edilmiş eritrosit süspansiyonu şeklinde değişik yöntemlerle hazırlanmış şekilleri bulunur.

Eritrosit Süspansiyonu