Ergenlik Döneminde Ruh Sağlığı

Ergenlik Döneminde Ruh Sağlığı

Sağlıklı olmanın bir koşulu da bedensel ve sosyal iyiliğin yanında ruhsal yönden de iyilik hâlidir. Kişinin yaşamda başarılı olması, durumları gerçekçi değerlendirebilmesi, sorunlarına çözümler bulabilmesi için de ruh sağlığı yerinde olmalıdır.

Ruh sağlığı; kişinin kendisi ve çevresiyle dengeli ve uyumlu bir ilişki sürdürebilmesi demektir. Ruh sağlığı ile ilişkili diğer kavramlardan bazıları da psikoloji ve psikiyatri kavramlarıdır.

Psikoloji (ruh bilimi); insan ve hayvan davranışlarını ve davranışlarla ilintili durumları, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bilim dalıdır.
Psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları); kişinin zihinsel ve duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve korunması ile uğraşan tıbbi uzmanlık alanıdır.

Ruhsal hastalıklardan korunmada, öncelikle doğru bilgi edinmek, yanlış bilgi ve inançlardan sıyrılmak şarttır.

ergenlik_doneminde_ruh_sagligi