Emperyalizm Hakkında Kısa Bilgi

Emperyalizm Hakkında Kısa Bilgi

Bir ülkenin başka bir ülkeyi ekonomik ve siyasi güç olarak sömürmesidir. Hedefteki ülkenin iç siya­setine sızıp onu yönlendirmektir.
Emperyalizm;
⦁ Sömürgeciliktir.
⦁ Bir ülkenin ham madde kaynaklarına el koyma­sıdır.
⦁ Bağımsızlığa aykın olan her şey, sömürgecilik ve emperyalizmle ilgilidir.

emperyalizm