Egemenlik Hakkında Kısa Bilgi

Egemenlik Hakkında Kısa Bilgi

Yönetme ve karar verme gücüdür. Devletin bel­li sınırlar içinde, belli bir toplumda iktidar gücünü kullanmasıdır.
⦁ İç Egemenlik
Bir devletin kendi ülkesini yönetme hakkına denir.
⦁ Dış Egemenlik
Hiçbir devlete bağlı olmamaktır,
⦁ Egemen devlet, içeride ve dışarıda bağımsız karar verebilen devlettir.
ULUSAL EGEMENLİK
Yönetme – karar verme ve iktidar olma hakkının ulusa ait olmasıdır.
⦁ Oy kullanma
⦁ Seçme -seçilme
⦁ Yönetime katılma
⦁ Meclis
⦁ Demokrasi ve cumhuriyet
kavramları “Ulusal Egemenlik” kavramının için­dedir.
⦁ Ulusal egemenliğin olduğu bir ülkede monarşi yönetimi olmaz.

Egemenlik