Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
Edebiyat, insanların duygu, düşünce ve hayallerini, il­gilerini konu alır. Bu açıdan edebiyatın diğer bilimlerle yakın bir ilişkisi vardır. Çünkü diğer bilimlerde de dü­şünme, hayal etme, ilgi duyma gibi kavramlar söz ko­nusudur. Edebiyatın özellikle psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe bilim dallarıyla çok yakın ilişkisi vardır.
Tarih: Geçmişteki olayları zaman ve yer göstere­rek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalıdır.
Sosyoloji: Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim ya­salarını inceleyen bilim dalıdır.

Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını araştıran bi­lim dalıdır.
Psikoloji: Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü­nü inceleyen bilim dalıdır.
Matematik: Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalıdır.
Kimya: Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
Tıp: Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya ön­lemek amacıyla yapılan teknik ve bilimsel çalışedebiyatin-diger-bilimlerle-iliskisima­ları konu alan bilim dalıdır.
Edebiyatın bütün bu bilim dallarıyla az ya da çok ilişkisi vardır. Örneğin, bir edebiyat araştırmacısı incelediği bir eseri tam olarak anlayabilmek için yazarın ruh hâlini kavraması gerekir. Bunun için de psikolojiden yararlanır. Yine toplumsal bir konuda yazılmış bir romanı incelerken sosyolojiden, tarihî bir nitelik taşıyan edebi eserleri ve edebi kişilikleri incelerken de tarihten yararlanır.