Ecel ve Ömür

Ecel ve Ömür

Ecel kelimesi, sözlükte; hayatın sonu, müddet ve süre gibi anlamlara gelmektedir. Bu kavram insanın ömrünün bittiğini anlatır. Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süredir. Âl-i İmrân suresinin 185. ayetinde, “Her canlı ölümü tadacaktır…” buyrulmuştur. Ayrıca Kur’an’da canlıların olduğu gibi milletlerin de bir ömrünün olduğu anlatılır.1 Ölüm, hayatın bir gerçeğidir. Yeryüzünde var olan herşey her gün biraz daha eksilerek yok olmaktadır.2 Kur’an’da insana düşünüp tercihlerini yapabileceği kadar bir ömür verildiği hatırlatılır.3 Allah, yarattıkları için bir ecel tayin edendir. Ecel, Allah’ ın bir takdiri olarak onun izni olmadan gerçekleşmez. Bu anlamda kader, Allah’ ın ömrün uzamasının da kısalmasının da ölçülerini belirlemesidir. Bu konuda Kur’an’da, “…Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah’a kolaydır.”4 buyrulmuştur.
ecel-ve-omur