Düzenli Ordunun Kurulması

Düzenli Ordunun Kurulması
İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu. İstanbul Hükûmeti ise bu işgaller karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve halkı da sakin olmaya çağırmıştı.İşte Kuvayımilliye hareketi böyle birortamda doğmuş ve gelişmiştir.
Kuvayımilliye birlikleri düşmana zarar veriyor fakat ilerlemesini durduramıyorlardı. Bu birliklerin belli bir savaş düzeni içinde birbirleriyle uyumlarını sağlamak mümkün olmuyordu. Her Kuvayımilliye birliği yalnız kendi şefini dinliyor, şefler de başkalarından emir almaya yanaşmıyorlardı. Kuvayımilliye birlikleri özellikle TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları kendi yöntemleriyle hukuk dışı cezalandırıyorlardı. Bu tutum halkta bir güvensizlik yaratıyordu. Öte yandan bu birlikler yiyecek, giyecek ve malzemegibi ihtiyaçlarımda halktan topladıkları paralarla karşılıyorlardı. Bazı Kuvayımiliye liderlerinin halktan zorla para ve asker toplaması, kendilerine karşı gelenleri cezalandırmaları halkın tepkisine neden olmaktaydı. Bu durumun devam etmesi MillîMücadele’nin geleceğini tehlikeyedüşürebilirdi. Bir yandan ülkede yer yeriçayaklanmalardevam ediyordu. Diğer tarafta da İstanbul Hükûmeti 10Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nı imzalamıştı. Haziran 1920’de başlayan Yunan saldırısı üzerine Mustafa Kemal TBMM’nin gerçek anlamda bir orduya sahip olması gerektiğini belirtmiştir.
Ekim ayı sonlarında Yunanlılara karşı yapılan Gediz taarruzunda Ali Fuat Paşa kuvvetleri ile Çerkez Ethem’in Kuvayıseyyare kuvvetleri arasında yeterli iş birliğinin olmaması yenilgiye neden oldu. İlerleyen Yunan ordusu Yenişehir ve İnegöl’ü işgal etti. Birliklerimiz Dumlupınar’a kadar çekildiler. Bu olaydüzenli orduya geçişi hızlandırdı.
9 Kasım 1920’de Batı Cephesi ikiye ayrıldı. Cephenin kuzeyine Albay İsmet Bey, güneyine de Albay Refet Bey komutan olarak atandı. Batı Cephesi komutanı sıfatıyla Albay İsmet Bey’in görevi öncelikle Kuvayımilliye birliklerini düzenli orduya bağlamak ve Yunan saldırısını durdurmaktı. Fevzi Paşa ise Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı görevlerine getirildi. Batı Cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Cebesoy ise MoskovaBüyükelçiliği’negönderildi.

duzenli-orduya-gecis

duzenli-orduya-gecis-asamalari