Düşünme Hakkında Kısa Bilgi

Düşünme Hakkında Kısa Bilgi

Düşünme, yaptığımız işin doğru ya da yanlış olduğuna karar verme, o işin nasıl sonuçlanacağını önceden tahmin etme ve aklı iyi kullanmadır.
Hiç kimse her şeyi deneyimleyecek zaman ve imkâna sahip değildir. Bu yüzden farklı deneyimler, başta okuma olmak üzere, gözlem ve dinleme ile kazanılır. Düşünmek bu yollardan edinilen birikimle gerçekleşir. Böylece bulunmuş olan konu farklı açılardan zenginleştirilerek işlenir.
İzlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, okuduğumuz kitaplar, bizi farklı olay ve durumlarla karşılaştırır. Bunlar arasında kurduğumuz bağlantılara dünyamız zenginleşir.

Düşünmek; olaylar, durumlar ve nesneler arasında ilişkiler kurularak gerçekleştirilen zihinsel bir eylemdir. Bilgi de ancak böyle kazanılır. Descartes, “Düşünüyorum, öyleyse varım.” derken düşünebildiğim oranda insan olarak varım demektedir. Çünkü düşünmek sadece insana ait bir yetenektir. Sadece insan düşünebilir. İnsan düşünme gücü sayesinde bütün evrene hükmeder.
J. P. Sartre, “Hiç kimse bizim yerimize düşünemez ve kimsenin yararına kendi düşüncemizden vazgeçmemeliyiz.” diyerek düşüncede kişiliğin ve özgünlüğün yazıda ilk adım olduğunu söylemek
istemektedir. Çünkü düşünce, baskı altına alınamaz ve yok edilemez. Önemli olan kişinin bunu koruması ve ona sahip çıkmasıdır. Bunun bilincinde kendi düşüncelerini yaratabilen, savunabilen kişi, yazıda da kendine özgü bir anlatım yaratabilecek, özgün olabilecektir.

dusunme dusunme1