I.Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

I.Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları:
• Zayıf imparatorluklar yıkıldı.(Osmanlı, Avusturya-Macaristan…)
• Yeni rejimli devletler kuruldu.(Sosyalist Rusya,Türkiye Cumhuriyeti…)
• Avrupa’ da yeni devletler kuruldu. Yugoslavya, Polonya, Çekoslavakya.
• I.Dünya savaşından huzursuz ayrılan devletler II.Dünya savaşına sebep oldular.(İtalya, Almanya, Rusya)
• Sömürgecilik yarışı uzakdoğudan, ortadoğuya kaydı.
• Denizaltı ve kimyasal silah ilk kez kullanıldı.
• Savaş cephe gerisine sıçrayarak sivillerin ölümüne neden oldu. Böylece sivil savunma örgütleri kuruldu.
Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.