Diş Çürümesi Hakkında Kısa Bilgi

Diş Çürümesi Hakkında Kısa Bilgi
Diş çürümesi dişin mine tabakasının ve onun altında yer alan dokuların tahrip olmasıdır. Diş çürüklerinin oluşmasında üç temel etken vardır.

Bunlar;
Duyarlı bir diş yüzeyi, Yiyecek artıkları,
Asit oluşmasına neden olan mikroorganizmalardır.

Dişlerin iyi temizlenmemesi sonucu diş yüzeyindeki besinler bakteriler tarafından kullanılarak yapışkan bir madde üretilir. Bu madde bakterilerin dişe yapışmasına ve bir tabaka oluşturmasına neden olur. Bu tabakaya dişplağı (plak) denir. Diş yüzeyine tutunan bakteriler asit oluşumuna neden olarak dişin en üst tabakası olan mine tabakasını eritir ve tabaka üzerinde delikler oluşur. Daha sonra mine takası üzerindeki bu delikler genişler ve oyuklar hâlini alır. Böylece bakteriler mine tabakası altındaki yumuşak dokuya kadar ulaşarak burada çoğalır ve böylece iltihap oluşur. Bu durum daha fazla ilerlerse diş apsesi meydana gelir.

Bakterilerin neden olduğu bu çürükler diş özüne kadar gelmedikçe ağrı oluşmaz. Çünkü ağrının hissedilmesine neden olan sinirler diş özünde yer alır.

Dişteki sorun mine tabakasında olabilir ve kişi dişindeki sorunu ağrı olmadığı için fark etmeyebilir. Çünkü yukarıda da söylendiği gibi ağrılar ancak diş özüne bakterilerin ulaşmasıyla başlar.

Diş çürüklerine gerekli müdahalenin yapılabilmesi için ağrı olmasa da senede en az 2 kez diş hekimine gidilerek kontrol yaptırılması gerekmektedir.

Diş çürüğünün erken tanı ve tedavisi hem sağlık açısından hem de ekonomik yönden önemlidir. Diş çürükleri ne kadar derinse uygulanacak tedavi o kadar kapsamlı ve maddi bedeli de o denli fazla olacaktır. Ayrıca erken tanı ve tedavi ile kişinin başka rahatsızlıklar yaşaması önlenmiş dolayısıyla tedavi sürecinin uzaması engellenmiş olur. Böylece yapılan harcamalar belli bir düzeyde kalır. Diğer taraftan tedavisi yapılan dişler sağlıklı görüneceğinden kişinin sosyal ilişkilerinde rahat olmasını ve kendine güvenmesini sağlayacaktır.

Kalıcı dişlerin erken dökülmesi beslenme sorunlarına yol açar. Ayrıca doğal dişleri uzun süre kullanmak sağlık açısından oldukça önemlidir.

Diş sağlığında önemli olan diğer etken de flor maddesidir. Flor, dişin mine tabakasının aside karşı dirençli hâle gelmesini sağlayarak çürük oluşumunu engeller. Florun asıl kaynağı içilen sudur. Bölgesel olarak içme sularında florun eksik olması bölge halkında diş çürüklerine neden olmaktadır. İçme sularının florlandığı bölgelerde suyu kullanan bireylerde diş çürüklerine az rastlanmaktadır. Diğer yönden flor içeren yiyeceklerin fazlaca tüketildiği bölgelerdeki insanlarda da diş çürüklerinin az olduğu görülmektedir. İçilen sudaki flor miktarı yetersizse diş hekimi kişiye flor tedavisi uygular. Bu tedaviler flor tabletlerinin ağızdan alınması ya da dişe doğrudan flor uygulaması şeklinde olur. Flor uygulaması hekim kontrolünde olmalıdır. Florun gereğinden fazlası da dişe zarar verebilir.

dis_curumesi