Dinde İsteklilik ve Samimiyet

Dinde İsteklilik ve Samimiyet

“Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş.” atasözünde vurgulanmak istenen nedir?

İnsanın en önemli özelliklerinden biri irade sahibi olmasıdır. İnsan, iradesi sayesinde doğru olanı seçer ve seçimi doğrultusunda davranışlarına yön verir. İsteyerek yapılan davranışların başında ibadetler gelir. İbadet isteksiz yapıldığında onun verdiği huzur hissedilemez. O hâlde insan, Allah’a gönülden ve isteyerek ibadet etmelidir.
İbadet eden kişi, Allah’ın emirlerini yerine getirmiş ve verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmiş olur. İbadetini samimi duygularla yapan kişi amacına ulaşır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilir: “…Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.” Gösteriş amacıyla ve isteksiz bir şekilde yapılan ibadetler Kur’an’da kınanmıştır. Nisâ suresinin 142. ayetinde bu durum şöyle dile getirilmiştir: “Münafıklar Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı çok az anarlar.” İbadetler, ahlaken ve ruhen değişme meydana getirmiyorsa amacına ulaşmamış sayılır.

İbadetlerde sadece istekli olmak yeterli değildir, aynı zamanda samimi olmak da gerekir. Samimiyet, içten olmak demektir. Samimi olmak, aynı zamanda ihlaslı olma anlamına da gelir. İhlas ise gönülden benimsemek demektir. Kur’an’ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmektedir. “Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O hâlde sen de ihlâsla yalnız Allah’a ibadet et!’nBir hadisi şerifte ibadetlerde samimi olmanın önemi şöyle açıklanmaktadır: Bir şahıs Hz. Peygambere, “Şayet biz mallarımızı şan, şöhret olsun diye dağıtırsak Allah bize bir mükâfat verir mi?” diye sorar. Peygamber “Hayır.” diye cevap verince bu sefer o şahıs,”Hem Allah’ın rızası ve hem de şan şöhret olsun diye dağıtırsak…”diye sorar. Bunun üzerine Peygamber, “Allah samimi olarak kendi rızası için yapılmamış hiçbir ameli kabul etmez.”2 buyurur. Peygamberimiz samimiyetin önemini başka bir hadisinde şöyle açıklar: “Sizden biriniz Allah’a kulluktaki samimiyetini güzelleştirirse yaptığı her iyilik onun için on katından yedi yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır…”

dinde-isteklilik-ve-samimiyet