Deyim Aktarması Hakkında Kısa Bilgi

Deyim Aktarması Hakkında Kısa Bilgi

DEYİM AKTARMASI (EĞRETİLEME)
Benzetme unsurlarından faydalanılarak bir sözü başka bir söz yerine kullanma sanatına deyim aktarması adı verilir. Benzeyen veya kendisine benzetilen unsurlardan biriyle yapılır.
“Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor!” dizesinde şair “Türk askerlerini” “güneşe” benzetmiştir. Ancak bu benzetmede “güneş” söylenerek “askerler” kastedilmiştir.
• Yapraktan saçını yerlere yaymış Sonbahar ağlıyor ayaklarında

Deyim aktarması dört yolla yapılır:

İnsana ait özellikler doğaya aktarılarak,
• O çay ağır akar yorgun mu bilmem?
• Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem?
• Yorgun bulutlar yavaş yavaş dağılıyor rüzgârla.

Doğaya ait özellikler insana aktarılarak,
• Şefik Bey, günden güne eriyor stresinden.
• İhtiyar tilki bizi yine dolandırdı.
Doğaya ait özellikler doğaya aktarılarak
• Karların camlarda uçuşunu seyrediyor.
• Yırtılan deniz gemiyi birden yutuverdi.
Bir duyuya ait kavram başka bir duyuya aktarılarak,
■ İlkbaharın tatlı rüzgânyla sarhoş olmuştu martılar.
• Dilencinin elbiselerinden ekşi bir koku yayıldı.

Örnek
(I) Sakarya, yedi asırdan beri ilk defa kendi kıyılarında Türk kahramanlarının yüce gazalarını seyrediyor. (II) Sakarya’nın ismi artık millî coğrafyadan millî tarih kitaplarına geçiyor. (Ill) Şüphesiz Sakarya şimdi, yatağından taşmak ve Türk siperlerine bağırmak istiyor. (IV) Türk askerlerinin kanlarının ıslattığı yerlerden destan çıkıyor. (V) Birer kahraman, birer efsaneye dönüşüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler başka varlıklara aktarılarak verilmiştir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.

I. cümlede Sakarya’nın seyretmesi, iti. cümlede ise • bağırmak istemesi insana ait özelliklerin doğaya aktarılarak verilmesine örnektir.
Cevap B’dir.