Devletçilik

Devletçilik

Devlet; halk, ülke, egemenlik ve ülkü birliği ögelerinin bir araya gelmesi ile kurulan teşkilattır. Bir başka tanıma göre de belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği etrafında birleşen insanların, bağımsız olarak biryönetim altında örgütlenmeleridir.
Devletin birtakım görevleri vardır. Bunlar: Ülkeyi iç ve dış tehlikelere karşı savunmak, adaleti ve güvenliği sağlamak gibi asli görevlerdir. Toplumsal düzeni kurmak ve sürdürmek amacında olan devlet, gerekli durumlarda da devletçilik adı altında düzenlemelerde bulunmuştur. Devletçilik kavramında özellikle devletin görevleri genellikle ekonomik açıdan ele alınmıştır. Ancak devletçiliği sadece ekonomik hayatla sınırlamak, kavramın içeriğini daraltmaktadır. Devlet ekonomik kriz, savaş, afet vb. olağanüstü durumlarda toplumsal ve idari alanda düzenlemeler yapabilir.

devletcilik