Deri Lezyonları Hastalığı ve Belirtileri

Deri Lezyonları

Deride görülen lezyonlar primer ve sekonder olarak gruplandırılır.

Primer lezyonlar, deri seviyesinde olan lezyonlar ve deriden kabarık olan lezyonlar olarak iki şekilde görülür.

> Deri seviyesinde olan lezyonlar: Deri seviyesinde, sınırlı, normal deri rengindeki değişikliklere makül (leke) denilir. Değişik şekillerde, oval, yuvarlak ya da düzensiz şekillerde olabilir. Daha büyük maküller (vitiligo lezyonları) de vardır.
• Eritem: Geçici damar genişlemesi sonucu oluşan pembe-kırmızı renk değişikliklerine eritem (hiperemi) denir. Eritemlerin üzerine basınç uygulandığında renk çabuk solar, baskı kalkınca renk çabucak geri döner.
• Purpura: Eritrositlerin damar dışına çıkması ile deride oluşturduğu lokal renk değişikliklerine purpura denir. Purpura küçük nokta şeklinde veya toplu iğne başı büyüklüğünde olursa peteşi olarak adlandırılır.

> Deriden kabarık olan lezyonlar: Deriden kabarık lezyonlar solid ve sıvı içeren lezyonlar şeklinde ikiye ayrılır.
• Solid (sert, katı) lezyonlar
o Papül: Çapları 1 cm’den küçük, deriden kabarık, solid oluşumlara denir. Papüller değişik renk ve şekillerde olabilir.

o Nodül: Deri seviyesinden kabarık 1-3 cm çapında, papülden
büyük, solid oluşumlardır. o Plak: Tüberküllerin ve papüllerin bir araya gelerek birleşmesi ile
oluşan, üzeri düz deri belirtileri plak olarak adlandırılır. o Tümör: Nodülden daha büyük lezyonlardır. Derinin benign ve
malign tümörlerinde görülür. Derinin her tabakasında gelişebilir.

• Sıvı içeren lezyonlar
o Vezikül: Vezikül, deri seviyesinden kabarık, içi berrak sıvı ile dolu lezyonlardır. İçlerindeki sıvı lenf, serum, ter veya kan olabilir.
o Bül: Vezikülden büyük, içlerinde sıvı ihtiva eden lezyonlardır. Vezikülden farkı sadece büyük olmalarıdır. İçlerinde cerahat da (püy) olabilir.
o Püstül: İçleri, püy dolu, deriden kabarık oluşumlardır. Cerahat, lökosit, hücre artıkları ve bakterilerden oluşur.

Sekonder deri lezyonları skuam (kepek), krut (kabuk), erozyon, ragad (çatlak) ve ülser gibi deri lezyonlarından oluşur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA